Aplikacja webowa dla WSiP – optymalizacja pracy konsultantów lidera rynku edukacyjnego w Polsce

spot-app_startimage

Case study

SpotApp – Aplikacja webowa dla największego wydawcy edukacyjnego w Polsce

  • SaaS
  • Web Apps
SpotApp to aplikacja zbudowana dla WSiP — jednego z najważniejszych wydawnictw edukacyjnych w Polsce. Klient działa nieprzerwanie od 1945 roku, mając na swoim koncie miliony wydrukowanych podręczników. Nadal prężnie się rozwija.
Od 1998 roku istnieje w sieci, a w 2011 r. portal WSiP staje się platformą edukacyjną dla ucznia i portalem z materiałami dla nauczyciela. Obecnie strony WSiP są odwiedzane średnio przez 1,2 mln użytkowników miesięcznie i m.in. z jednego z serwisów firmy (Uczę.pl) pobrano 12 mln materiałów edukacyjnych.
spot-app_startimage

Wyzwanie

Stworzenie aplikacji, która ułatwiłaby pracę konsultantów edukacyjnych

Nasz Klient potrzebował narzędzia, które ułatwiłoby pracę konsultantów edukacyjnych i pracowników Telecentrum w pozyskiwaniu informacji od nauczycieli, głównie za pomocą procesów ankietowych. Do tej pory każdy konsultant edukacyjny pozyskiwał ankiety od nauczycieli w formie pisemnej, a następnie wprowadzał je do systemu.
Celem stworzenia aplikacji webowej było odciążenie pracowników od zbędnej papierologii oraz digitalizacja procesów. Naszym priorytetem było zbudowanie profesjonalnego produktu — najpierw wersji MVP z podstawowymi funkcjami, a następnie rozwijanie aplikacji o dalsze moduły.

Do kluczowych wyzwań projektu należały:

Przełożenie wiedzy biznesowej na techniczną
Analiza funkcjonalności, które powinny zostać zbudowane na etapie MVP
Zapewnienie odpowiednich mechanizmów w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa
Spełnienie wymagań wydajnościowych w celu obsługi dużej ilości użytkowników jednocześnie
Wdrożenie usług chmurowych AWS
Uwierzytelnianie przez Active Directory
Dostosowanie do urządzeń mobilnych takich jak tablety

Nasze rozwiązanie

Jak pomogliśmy klientowi osiągnąć cele biznesowe?

EDUKACJA UŁATWIENIE PRACY KONSULTANTÓW EDUKACYJNYCH

W ramach procesów Scrum stworzyliśmy aplikację webową SpotApp, która powstaje w trakcie dwóch etapów prac. Pierwszy z nich zakładał wdrożenie kluczowych funkcjonalności dla pracowników, jako MVP aplikacji, a nastepnie przetestowanie jej wśród odbiorców. Natomiast etap drugi obejmuje stworzenie panelu administratora oraz dedykowanego modułu dla pracowników Telecentrum — Spotkania Centralne.

W skład 3 głównych modułów ukończonych na tym etapie wchodzą:

Ankieta Oświadczenie — ścieżka dla konsultanta edukacyjnego
Ankieta Oświadczenie — ścieżka dla pracownika Telecentrum
Ankieta profilująca
Aby sprostać wymaganiom projektowym, konieczne było zbudowanie stabilnego interfejsu, łączącego nasze rozwiązanie z API z udostępnionym przez HubSpot’a. Wdrożenie tej integracji było wyzwaniem, ponieważ wszystkie dane pobieramy z otoczenia Hubspot’a, natomiast samo API HubSpota narzucało nam pewne ograniczenia, którym na bieżąco staraliśmy się sprostać.
W celu odpowiedniego skalowania aplikacji zbudowaliśmy rozwiązanie umożliwiające zwielokrotnienie limitów zapytań nakładanych przez CRM oraz algorytmu zarządzającego zapytaniami w przypadku napotkania limitu. Aby sprawdzić wydajność, wykonaliśmy testy weryfikujące jej niezawodność. W celu sprawdzenia, czy aplikacja nie zawierała błędów, przeprowadzaliśmy też testy jednostkowe, a także code-review.
Infrastruktura wersji deweloperskiej aplikacji została wdrożona za pośrednictwem usług chmurowych AWS, gwarantując zarówno dostępność, jak i bezpieczeństwo serwisu w trakcie procesu developmentu i testowania. Zgodnie z prośbą Klienta, wersja produkcyjna aplikacji została dostosowana do wdrożenia na jego prywatnych serwerach, dodatkowo chronionych przez VPN. Automatyzację całości procesu wdrażania i integracji umożliwiło nam użycie Bitbucket Pipelines oraz Docker’a.
spot-app_illustration_studiosoftware_color

Zakres pracy

Kluczowe funkcjonalności

01.
Integracja aplikacji z API Hubspot’a
Interfejs będący adapterem pomiędzy API HubSpot’a, a SpotApp
02.
Projekt UI/UX
Atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika, zaprojektowany przez naszego UX designera.
03.
Uwierzytelnianie użytkowników
Możliwość bieżącego dodawania danych do systemu, np. dodawanie i uwierzytelnianie użytkowników za pomocą Active Directory.
04.
Testy wydajnościowe i jednostkowe
Testy wydajnościowe dla platformy weryfikowały niezawodność platformy, a jednostkowe służyły do sprawdzenia błędów w kodzie.
05.
Skalowanie aplikacji
Rozwiązanie umożliwiające zwielokrotnienie limitów zapytań nakładanych przez CRM oraz algorytmu zarządzającego zapytaniami w przypadku napotkania limitu.
06.
Wdrożenie aplikacji
Wdrożenie aplikacji odbyło się na prywatnych serwerach klienta a wersji deweloperskiej za pomocą usług AWS Docker. Dzięki tej usłudze AWS tworzenie, dostarczanie i uruchamianie rozproszonych aplikacji odbywa się w sposób niezawodny.
spot-app_illustration_studiosoftware_color

Profesjonalne technologie

AWS Docker / Bitbucket / PHP 8 / Symfony 5.4.1 / React 18 / TypeScript

Szukasz profesjonalnego software house’u?

ziomek-4