Vemcon — Aplikacja mobilna z IoT

aplikacja mobilna vemcon1

Case study

Vemcon – Aplikacja mobilna z IoT

Vemcon to niemiecka firma zajmująca się opracowywaniem nowoczesnych systemów do sterowania maszynami oraz uproszczeniem procesów w obsłudze projektów budowlanych. Podstawowe zadania, które Vemcon realizuje dla swoich klientów, obejmują m.in. redukcję kosztów na budowach, optymalizację procesów pracy i tym samym przeciwdziałanie niedoborowi wykwalifikowanych pracowników. Obecnie około 20.000 maszyn na całym świecie jest wyposażonych w technologie Vemcon.
aplikacja mobilna vemcon1

Wyzwanie

Zbudowanie MVP aplikacji w celu zaprezentowania produktu na najwiekszych targach branżowych w Niemczech

Klient jest bardzo świadomy swoich cyfrowych rozwiązań i potrzebował doświadczonych partnerów do współpracy w celu budowy aplikacji mobilnej. Na początku potrzebą było głównie programowanie front-endu aplikacji, obecnie wykonujemy całość wersji mobilnej.
Chodziło o przygotowanie MVP aplikacji, do zaprezentowania na światowej klasy targach BAUMA w Niemczech w 2022 roku. Targi są organizowane raz na 3 lata i jako największe służy zaprezentowaniu innowacji, trendów i kluczowych graczy z branży maszyn budowlanych i górniczych.

Nasze rozwiązanie

Jak pomogliśmy klientowi osiągnąć cele biznesowe?

MOBILE Aplikacja mobilna z czujnikami IoT

Dla naszego klienta stworzyliśmy kompleksową aplikację mobilną, która zapewnia automatyzację procesu działania maszyn. Jest to możliwe dzięki połączeniu aplikacji ze specjalnymi urządzeniami monitorującymi pracę koparek przez Bluetooth.

Vemcon wysłał nam cztery urządzenia, z którymi przeprowadzaliśmy testy. Polegały one na zbieraniu przez nas informacji o położeniu koparki, natomiast czujniki bluetooth (specjalne trackery) określały dokładnie położenie łyżki. Dzięki temu widać w aplikacji dokładne położenie i ruch urządzenia, można pokazać sposób komunikacji i rzeczywistość z realną maszyną. Ta funkcja IoT umożliwia śledzenie i ustawianie kluczowych parametrów maszyn oraz zarządzanie nimi przez operatorów.

Oprócz przeprowadzania testów IoT współpracowaliśmy ściśle z Klientem w ramach rekomendacji usprawnień odnośnie back-endu. Było to potrzebne, ponieważ niekiedy połączenia API nie funkcjonowały poprawnie.

Cała aplikacja została napisana w React Native i stworzona dla wersji mobilnej zarówno w systemie Android, jak i iOS.

Stworzenie profesjonalnej aplikacji mobilnej w technologii React Native, aby możliwe było wypuszczenie jej na platformy Android i iOS
Kompleksowe rekomendacje dotyczące zmian w API
Merytoryczne wsparcie zespołu po stronie klienta i proaktywne proponowanie szeregu usprawnień.
Ustawianie kluczowych parametrów maszyn oraz zarządzanie nimi przez operatorów
lifetraq ścieżka rozwoju

Zakres pracy

Kluczowe funkcjonalności

01.
Dwukierunkowa komunikacja Bluetooth
Połączenie dostępnych urządzeń w pobliżu zasięgu sygnału Bluetooth przez akcję linkowania (podczas której robimy zdjęcia urządzeniu zamontowanemu na zasobie).
02.
Rozbudowany panel zasobów (urządzeń)
Możliwość wyświetlenia danych dotyczących zasobu i ich edycji, np. dodawanie urządzeń np. koparki z opcją zrobienia i przypisania do niej zdjęć.
03.
Bezpieczeństwo
Możliwość sprawdzenia i nadania uprawnień użytkownikom z poziomu aplikacji.
Dzięki regularnym spotkaniom daily, product manager Vemcon zawsze był świadomy postępu prac w projekcie oraz stanu zadań w backlogu. Po przeprowadzeniu testów stabilności produkt funkcjonuje jako MVP (Minimum Viable Product), więc Klient może już zacząć używać go w wersji podstawowej dla docelowych użytkowników aplikacji. Jesteśmy przekonani, że pozytywne efekty warsztatów produktowych w przyszłości przełożą się na stworzenie produktu, który odniesie sukces na rynku.
vemcon_illustration_studiosoftware_color

Profesjonalne technologie

React Native (iOS/Android) / Apollo Client / Graphql / Bluetooth Low Energy Devices / JWT

Szukasz profesjonalnego software house’u?

ziomek-10