Background Red Back Circle Back Green Back Macbook Red front Green front Circle front
Więcej o projekcie

Esafi.pl to dedykowana platforma afiliacyjna wspomagająca marketing produktów w sieciach partnerskich.

Z uwagi na rosnącą popularność branży gier i e-sportów powstała potrzeba poszukiwania i wykorzystywania nowych kanałów sprzedaży na tym rynku. Stworzony przez Studio Software system połączył Reklamodawców z Partnerami i pozwolił na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Esafi Mockup
System A/B testów
System A/B testów
System śledzenia zachowań
System śledzenia zachowań
Integracje z płatnościami
Integracje z płatnościami
Optymalizacje wydajnościowe
Optymalizacje wydajnościowe
Dedykowane moduły Zend2
Dedykowane moduły Zend2
Opieka powdrożeniowa
Opieka powdrożeniowa
Esafi Slide 1 Esafi Slide 2 Esafi Slide 3 Esafi Slide 4 Esafi Slide 5 Esafi Slide 6 Esafi Slide 7 Esafi Slide 7 Esafi Slide 7 Esafi Slide 7

Ponieważ platforma została zintegrowana z system płatności i realizuje przepływ środków pomiędzy użytkownikami ogromną rolę odgrywało jej bezpieczeństwo. Wyczerpujące testy oraz odpowiednie mechanizmy pozwoliły nam dać gwarancję i zapewnić spokój wszystkim korzystającym z niej osobom.

Jednym z najtrudniejszych zadań w projekcie było stworzenie dokładnego mechanizmu śledzenia użytkownika, który stanowi podstawę portalu. Odpowiednia analiza i projekt funkcjonalny pozwoliły na skuteczne wdrożenie.

AngularJSAngular JS
Zend2Zend2
Doctrine2 ORMDoctrine2 ORM
Digital OceanDigital Ocean
Jenkins CIJenkins CI
HTML5HTML5
PHPUnitPHPUnit
SeleniumSelenium
LessLess
HeapHeap
GitGit
Google AnalyticsGoogle Analytics
Elastic SearchElastic Search
BowerBower